*Lưu ý: Kết quả phục hình tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người